Svatební role

18.09.2010 08:55

 

Svatební role

K příjemné atmosféře svatby jistě přispěje, budete-li vědět, co se od koho při svatbě očekává, zejména jakou roli plní hlavní aktéři.

 

 

Ženich a nevěsta

 

 • Spolu s matkou nevěsty přijímají hosty.

   

 • Při hostině sedí v čele svatební tabule.

   

 • Většinu času oslavy věnují komunikaci s pozvanými hosty.

   

 • Přijímají gratulace a dárky.

   

 • Přijímají přípitky (vsedě).

   

 • Krájejí svatební dort.

   

 • Tanečním sólem pro novomanžele zahajují svatební hostinu.

   

Matka nevěsty

 

 • Vítá přijíždějící hosty.

   

 • Vzájemně představuje příbuzné a pozvané hosty.

   

 • Přijímá gratulace spolu s otcem nevěsty.

   

 • Sedí za stolem společně s novomanželi.

   

 • Zůstává až do konce oslavy, vyprovází hosty a děkuje jim za účast.

   

Otec nevěsty

 

 • Pomáhá matce nevěsty s představováním svatebčanů.

   

 • Sedí za stolem společně s novomanželi.

   

 • Pronáší druhý přípitek novomanželům.

   

 • S matkou nevěsty zahajuje taneční sólo pro rodiče.

   

 • Zůstává do konce oslavy.

   

 
Rodiče ženicha
 • Seznamují členy své rodiny s ostatními hosty, přijímají gratulace.

   

 • Sedí za stolem společně s novomanželi.

   

 • Zapojují se do tanečného sóla pro rodiče novomanželů.

   

Svědek ženicha

 

 • Je prodlouženou rukou nevěstiny matky a pomáhá jí s organizací svatebního dne.

   

 • Pronáší vstoje první přípitek.

   

 • Během hostiny dolévá svatebčanům a stará se o nápoje.

   

 • Oznamuje další chod jídla.

   

 • Organizuje zábavu a ohlašuje změny v programu.

   

 • Vyprovází novomanžele na svatební cestu či noc.

   

Svatební organizátor

 

K celkové pohodě svatby přispěje přítomnost organizátora, který není ani členem rodiny, ani není svatebním hostem, ale má v tomto ohledu zkušenosti. Nejlepší variantou je profesionál specializující se na pořádání svateb a svatební zábavy. Přítomnost organizátora na svatbě zbavuje novomanžele i svatebčany mnoha problémů a stresu, dopřává jim pocit bezstarostné zábavy. Organizátor je celý den novomanželům nablízku, aby byly splněny všechny jejich požadavky a přání. Svatební organizátor by měl být spolehlivý, společenský, vtipný, taktní, vnímavý. Měl by diskrétně řídit zábavu, předcházet nedorozuměním a případně je umět elegantně vyřešit. Následující úkoly organizátora navazují na úkoly ženichova svědka:

 

 • Spolu s matkou nevěsty, ženichem a nevěstou vítá hosty.

   

 • Organizuje vzájemné představování svatebčanů.

   

 • Dohlíží na výzdobu svatebních vozů a dbá, aby všichni svatebčané měli myrtovou větvičku.

   

 • Koná-li se svatba v kostele, nezapomene poděkovat knězi za obřad, platí za hudební doprovod a předává výslužku.

   

 • Koná-li se svatební hostina v restauraci, podílí se s personálem na její organizaci - zajišťuje výzdobu stolů, zasedací pořádek, zprostředkovává přání novomanželů, stará se o průběh hostiny.

   

Dbá na to, aby družička či kamarádka nevěsty nezapomněla být nevěstinou pravou rukou - přebírala květiny, dárky ap.