Seznam hostů

18.09.2010 08:59

 

Seznam hostů

Seznam hostů bude představovat „základní kámen“ vaší svatby, poněvadž bude spojen s hlavními finančními náklady. V následující kapitole vám poradíme, jak postupovat při jeho sestavování.

 

Nejprve začněte od rodinných příslušníků podle důležitosti, pak budou následovat vaši přátelé.

Seznam by měl být sestaven asi takto:
Rodiče ženicha a nevěsty, vaši sourozenci s partnery a jejich dětmi, poté strýcové, tety, bratranci a sestřenice (také s partnery a dětmi)
Svědkové (rovněž s partnery a dětmi), nejlepší přátelé, kolegové a sousedi

Seznam hostů se vám jistě během příprav několikrát změní, proto si připravte několik náhradních jmen, kdyby se náhodou stalo, že se vám někdo z pozvaných omluví, že se nebude moci svatební slavnosti zúčastnit. I zde platí pravidlo, že čím dříve začnete se sestavováním seznamu, tím lépe pro vás, budete mít pak dostatek času řešit vzniklé změny s předstihem. Ke každému hostu si udělejte poznámku, jakým způsobem a kdy byl na vaši svatbu pozván a zároveň jej požádejte o zpětnou vazbu, příslib účasti. Je to jedinečný způsob, jak se vyhnout případným zmatkům a následným problémům v rodině, pokud byste někoho opomněli