Substrát pro pěstování ozdobných rostlin

Substrát pro pěstování ozdobných rostlin

 

SUBSTRÁT PRO OKRASNÉ ROSTLINY

Substrát pro okrasné rostliny  jde o universální, dokonalý substrát k pěstování květin ve květináčích, vyrobený na báze velmi kvalitní rašeliny, kokosového vlákna a drobnozrného písku. Tyto komponenty jsou obohaceny hnojivem PGMix 14-16-18 s mikroprvky v množství 0,75 kg/m3 (startovací dávka). Substrát FLORANTIN k pěstování okrasných rostlin vytváří dokonalé podmínky pro zakořenění a vývoj rostlin, přičemž jim zajišťuje správný růst po dobu celého období výroby.Květiny, zasazené do substrátu FLORATIN vykazuji rychlejší přírůstky, bohatěji kvetou a lépe se vybarvuji, a také jejích listy jsou více dekorativní. Tento substrát má pozitivní vliv na rozvoj kořenového systému.

pH substrátu je 5,7-6,8, slanost je pod hodnotou 2,2g NaCl/dm3

Způsob použití: Před použitím je nutno substrát načechrat a navlhčit. Optimální vlhkost substrátu je 70-80%. Substrát FLORATIN pro okrasné rostliny obsahuje startovací dávku hnojiva a pro zajištění správného růstu a vývoje květin, v průběhu vegetační sezóny, je jej nutno doplnit o živiny na optimální hodnoty, které jsou požadované pro jednotlivé druhy okrasných rostlin.

- k vysévání a výrobě zahradních rostlin

- k pěstování květin ve květináčích (např. Cinerarie, Difenbachie, Filodendron, Hybiskus, Kroton, Peperonie, Cyklamen, Břečtan)

- k pěstování balkónových květin, které vyžaduji pH 5,7-6,8 (np. Pelargonie, Fuxie, Werbena)

- k přesazování většiny květináčových květin v amatérských podmínkách

Přednosti substrátu FLORATIN pro okrasné rostliny:

- stálá struktura s dokonalými vzdušnými a vodními vlastnostmi. Výsledkem toho je lepší a rychlejší vývoj kořenového systému, jakož i pomalejší vysychání a rozklad substrátu.

- dobrá tepelná kapacita, jakož i rozšířená přístupnost prvků živin po přihnojení

- omezené sedání substrátu.

Obsah rizikových látek:Obsah rizikových látek nepřekračuje zákonem stanovené limity platné v zemi vydaní certifikátu

Podmínky skladování:Výrobek je nutné skladovat na suchých místech,v neporušených obalech,odděleně od ostatních hnojiv,potravin,krmiv a dezinfekčních prostředků i obalů od zmíněných přípravků.Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:Zachovávejte běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti práce.Při práci nejezte,nepijte,nekuřte.Použijte ochranné rukavice.Po skončení práce ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:Při zasažení oči vypláchněte proudem čisté vody.Při náhodném požití vypláchněte ústa,vypijte asi 0,5 l vody.Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem.Ve vážnějších případech,zejména při alergických reakcích,vyhledejte lékařskou pomoc.

Minimální doba trvanlivosti:3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Datum výroby/číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu.

Způsob likvidace obalů:Obaly doporučujeme dát do organizovaného sběru recyklovatelných surovin.

Číslo registrace:P-114/10

Velikosti balení při plnění:5l,10l,20l,50l,80l,big bag 2 m3

Zastoupení pro ČR:Fa ACORD,Formanská 91,735 62 Český Těšín,Tel.+420603159 414,

E-mail:floratin@seznam.cz,www.floratin.pl

 

 

 

 

                KOUPIT